Terapi, hälsa och träning för vanliga människor

Terapiformer

Terapi är ett relativt stort begrepp. Många förknippar det med samtal i olika former och med olika inriktningar. Detta med utbildade psykologer, kuratorer eller beteendevetare. Men terapi kan lika gärna vara att praktiskt utföra något i syfte att hantera en svår situation eller en rädsla. En rad olika behandlingsformer kallas även terapi vilka är främst inriktade på att vara bra för kroppen (somatisk terapi).

Det man bör komma ihåg är att kropp, själ och psyke är en helhet och att terapi som har fokus på psyket även påverkar hur man mår i kroppen och tvärtom. Däremot delas de in i olika grupper för att tydliggöra var fokus ligger. Här finns bland annat:

Samtalsterapi

Det är detta många förknippar med ordet ”terapi”. Tanken är att man genom samtal lär sig saker om sig själv samt sin omgivning. Detta i ett led att kunna gå vidare i livet och hantera situationer som antingen varit tidigare i livet eller som man måste möta i vardagen. Inom samtalsterapi finns en mängd olika inriktningar så som kognitiv terapi, psykosyntes, familjeterapi och gestaltterapi.

Kausal Terapi

Detta är ett begrepp som främst används inom sjukvården och betyder att man sätter fokus på bakomliggande orsaker till en sjukdom. Det handlar därmed inte att mildra symtomen utan att minska sjukdomens fortsatta utveckling. Ett tydligt exempel är att använda antibiotika.

Funktionell terapi

Här ligger fokus på att patienten ska få en bättre funktionalitet. Inte sällan handlar det om rörlighet eller styrka. Personer som arbetar med detta är exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Zonterapi

Med zonterapi menas att man anser att olika zoner på kroppen påverkar måendet på olika sätt. Det som är mest vanligt är att olika zoner finns på fötterna och att man masserar (ofta relativt hårt) dessa zoner för att exempelvis mildra huvudvärk och spänningar i övriga kroppen. Zonterapi är betydligt vanligare i Asien än i Sverige även om det även är utbrett i vårt land.