Terapi, hälsa och träning för vanliga människor

Terapi

Kognitiv Beteendeterapi

shutterstock_108895151

Denna form av terapi ämnar att förändra beteendet hos personer, det är en väldigt vetenskaplig inriktad terapiform som söker mätbara resultat.

Grunden för detta är att människors beteende kommer från inlärning och kan därför läras om. Terapeuten fungerar mest som ett verktyg för terapin, den är själva metodiken som står i centrum. Dock så fyller terapeuten en väldigt viktig funktion, de måste skapa en tillit till sin patient så att båda kan samarbeta i ett försök att förändra det beteende som är problemet.

Anledning till att det krävs tillit är för att patienten kommer att utsättas for situationer och känslotillstånd som säkert kommer uppfattas som obehagliga och kanske till och med skrämmande. Terapeuten finns där för att försäkra patienten om att inget fruktansvärt kommer att ske och stöttar denna i alla situationer.

Det är när man utsätts för den ångest eller rädsla som uppstår som man kan börja lära sig att dessa situationer egentligen inte innebär någon fara eller obehag i sig själv, utan att det är en skapelse av patientens egen hjärna. Genom att lära sig hur man hanterar detta på en bra sätt kan man bryta beteendet och träna bort de psykiska problem man lider av.