Terapi, hälsa och träning för vanliga människor

Hälsa, Terapi

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för något som gör att en person har nedsatt förmåga att fungera antingen fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Detta kommer i många olika grader och därmed även påverka personens liv olika mycket. Det är dessutom inte ovanligt att en person har mer än en funktionsnedsättning samtidigt.

Fysiska funktionsnedsättningar

En person som har en fysiskt funktionsnedsättning kan ha problem att använda, styra, koordinera eller balansera kroppen på ett fysiskt vis. Detta kan röra sig om kroppen i helhet eller endast delar som armar, ben eller huvud. Detta sträcker sig från allt från medfödda tillstånd som cerebral pares till tillstånd som är resultatet av en skada eller olycka. Många personer med dessa typer av funktionsnedsättningar kan få stor hjälp av fysiskt terapi. Enligt ett företag som arbetar med arbetsterapi i Stockholm kan terapin bland annat inkludera saker som handträning, behandling av handskador, bostadsanpassning, ADL-bedömning och arbetsförmågebedömning.

Psykiska funktionsnedsättningar

Dessa är även kända som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer som lider av dem kan bland annat ha problem med sociala samspel. Några typexempel av detta är autism och adhd. Autism är inte ett enda tillstånd dock utan ett brett spektrum av diagnoser som det sker en mängd forskning inom för att bättre kunna förstå och hjälpa individer som faller någonstans på detta spektrum. Behandling av olika former av autism är ofta problematisk men många har sett bra resultat med beteendeterapeutisk intensivträning.

Intellektuella funktionsnedsättningar

Personer med intellektuella funktionsnedsättning kan ha svårt att ta emot, bearbeta och förmedla information. Detta betyder att en person som lider av detta behöver längre tid på sig att lära sig och förstå saker och ting. Ibland talar man även om kognitiva funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar. En av de vanligare formerna av detta är downs syndrom. De som har någon form av intellektuell funktionsnedsättningar behöver ofta med stöd från samhället än majoriteten. De standardlösningar vi har för att hjälpa personer måste på så sätt kompletteras med andra metoder.