Terapi, hälsa och träning för vanliga människor

Terapi

Friluftsliv som läkande terapi

Att naturen kan vara lugnande känner nog de flesta som rört sig ute i skog och mark, men kan de användas som terapi för att behandla stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom?

Detta är i alla fall en tes som förs fram av bland annat Ann Dolling som är universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel på Sveriges Lantbruksuniversitetet i Umeå och Eva Sahlin som är doktor i miljöpsykologi vid institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.

Det de har kommit fram till genom sina studier att vistelse i skog för de med utmattningssyndrom kan vara mycket lugnande efter redan en session vid bara 45 minuter i skogen även om målet var att de som deltog i studien skulle befinnas sig där två timmar.

Studien visade dock även att en bra inomhusmiljö kunde vara like givande som en bra utomhusmiljö när det kommer till den direkta effekten på puls och blodtryck.

Hur bör man då göra om man vill ta sig ut i skogen som en del av sin återhämtning? Det viktigaste är att hitta en plats som är tillräckligt nära hemmet så att det inte blir en för stor ansträngning att ta sig dit.

Skogen bör vara gles, ljus och gärna nära en sjö. Till en början så bör det hela främst fokusera på vila i miljön. Att helt enkelt sitta och ta det lugnt eller ta lugna promenader.

Om man senare vill fördjupa sin vistelse i naturen så kan det absolut vara passande att engagera sig i vanliga friluftsaktiviteter. Man kan investera i material så som mer anpassade kläder eller campingmateriel om man vill göra längre vistelser i skogen. Kanske kan aktiviteter så som camping, fiske eller jakt locka till mer kontakt med naturen i framtiden?