Terapi, hälsa och träning för vanliga människor

Hälsa

Förhindra hjärtstopp

9259042-heart-checkup-magnifying-glass-illustration-design-over-white

Hjärtstopp kommer plötsligt och har hög dödlighet. Får man inte hjälp i tid, det handlar bara om minuter, så sjunker chansen för överlevnad snabbt. Att förhindra hjärtstopp och få igång hjärtat igen är viktig och kan rädda ditt eller någon närståendes liv en dag.

Det är inte en hjärtinfarkt

En infarkt betyder att blodkärl som transporterar blod till eller från hjärtat är igentäppta och det stryper syretillförseln till hjärtmuskeln. Infarkten kommer med en stark smärta i bröstet, men personen kan vara vid medveten under infarkten.

Hjärtstopp handlar om elektriska fel som påverkar hjärtrytmen. Den störs eller stannar helt vilket gör att hjärtat börjar flimra och ett flimrande hjärta pumpar inte ut något blod till resten av kroppen. Oftast är orsaken till hjärtstoppet okänd och enda sättet att rädda personen är genom hjärt- och lungräddning och/eller elektriska stötar.

Gå en kurs

Det bästa sättet att förhindra hjärtstopp, är att utbilda sig. Genom att gå en hjärt- och lungräddningskurs kan du vara säker på att du vet hur man ska hantera en sådan situation. Ta gärna med en hel grupp, kanske hela familjen eller försök få med några från jobbet, och lär er mer om att hjälpa andra.

Var snabb

När du vet hur hjärt- och lungräddning fungerar, gäller det bara att vara på plats och vara snabb att handla. De första minuterna kan vara avgörande för personens överlevnad. Hjärtstartare finns överallt på sjukhus, men har även tagit sig ut till allmänna platser. Be någon hitta en hjärtstartare så fort som möjligt medan du börjar HLR: hjärträddningen håller blodcirkulationen vid liv i några extra minuter i väntan på elektriskt ström som kan så flimret att övergå till normala hjärtslag igen.